CONDICIONS GENERALS

AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades següents: l’empresa titular del domini web és Club de Parapent Serra Cavallera, amb domicili a aquests efectes en C / Roser, 5 de Sant Joan de les Abadesses, Girona 17860. Correu electrònic de contacte: volliurecavallera@gmail.com del lloc web.

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de  Club de Parapent Serra Cavallera atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Aquestes Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL WEB

parapentcavallera.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Club de Parapent Serra Cavallera o als seus llicenciats als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, a l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, adoptant el compromís de fer un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Club de Parapent Serra Cavallera ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu, però no limitador, a no utilitzar -els per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (Ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (Iii) provocar danys en els sistemes físic i lògic de Club de Parapent Serra Cavallera, ​​dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (Iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Club de Parapent Serra Cavallera es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En tot cas, Club de Parapent Serra Cavallera no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. Propietat intel·lectual i industrial

Club de Parapent Serra Cavallera per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips , combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Club de Parapent Serra Cavallera o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Club de Parapent Serra Cavallera. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Club de Parapent Serra Cavallera. Podrà visualitzar els elements del portal i també imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Club de Parapent Serra Cavallera.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Club de Parapent Serra Cavallera no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. MODIFICACIONS

Club de Parapent Serra Cavallera es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal .

7. ENLLAÇOS

En cas que a Yxbarcelona.com es posessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Club de Parapent Serra Cavallera no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs o continguts. En cap cas Club de Parapent Serra Cavallera assumirà alguna responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. La inclusió d’aquestes connexions externes tampoc implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. DRET D’EXCLUSIÓ

Club de Parapent Serra Cavallera es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

9. GENERALITATS

Club de Parapent Serra Cavallera perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Club de Parapent Serra Cavallera podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

11.DRET DE DESISTIMENT

El client disposa d’un termini de catorze dies naturals per exercir el dret de desistiment establert per llei, a comptar des del dia de recepció de la mercaderia.
La devolució s’ha de fer previ enviament d’un avís al correu electrònic info@yxbarcelona.com on se li indicarà la manera de procedir. Els costos d’enviament seran a càrrec del client i la mercaderia haurà d’estar en perfectes condicions.
El consumidor no està obligat a detallar les raons del seu desistiment (art. 102.1 LGDCU)
Els productes personalitzats a petició del client no disposen de dret de desistiment

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Club de Parapent Serra Cavallera i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Ripoll.